1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

KONULAR

 

• Farklı sosyal ve kültürel yapılara göre çocuk algısı ve yaklaşımları

• Çocuğa yaklaşımların, yetişkin dönemindeki kişiliğine etkileri

• Çocuğa uygulanan eğitim yaklaşımının yetişkin döneminde işlenen suçlarla ilişkisi

• Çocuğa uygulanan eğitim yaklaşımının, yetişkin dönemi olası psikolojik rahatsızlıklarla ilişkisi

• Farklı kültürlerde, çocuk eğitimindeki öncelikler (akademik, zihinsel, duygusal, sosyal, yetenek ve fiziksel gelişim boyutlarında)

• Çocuk eğitiminde farklı ve özgün uygulamalar

• Kültür ve medeniyetimizde çocuk pedagojisi

• Kültürlere ve sosyal yapıya göre çocuk kavramı