1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

AMAÇ

 

• Çocuk yetiştirme kültürü ve eğitiminde yeni yaklaşımların paylaşılması

• Çocuk yetiştirme kültürü ve eğitimine yeni, yerli ve özgün bir bakış açısıyla yaklaşılması

• Farklı Medeniyet ve kültürlerde çocuk eğitiminin tanınması

• Kadim medeniyetimizde çocuk algısı ve yaklaşımların değerlendirilmesi

• Çocuk eğitiminde dünyadaki uygulamaların ve yaklaşımların tanınması

• Ülkemizdeki eğitim uygulamalarının sosyolojik açıdan değerlendirilmesi

• Akademisyenler, uzmanlar ve anne babalar arasında bir iletişim platformu oluşturulması

• Çocuk pedagojisi yaklaşımlarının Medeniyetler perspektifinden değerlendirilmesi

• Çocuğun ve geleceğimizin değerlendirilmesi

• Ülkemizin lider ülke rolüne ve 2023 vizyonuna yeni ve özgün bir katkı sağlanması